logo

G3K spol. s r.o.

Volejte zdarma: +420 800 130 111

E-mail: g3k@g3k.cz

Souhlas se zpracováním osobních údajů a poučení subjektu údajů

uděluji tímto společnosti G3K spol. s r.o., se sídlem Varšavská 1626/32, Ústí nad Labem, PSČ 400 03, IČO: 272 61 174, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21299, emailový kontakt: g3k@g3k.cz(dále jen „Správce”), souhlas se zpracováním mých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek:


1. Osobní údaje, které budou zpracovány:

  • název firmy
  • jméno a příjmení kontaktní osoby
  • poštovní  a doručovací adresa,
  • emailová adresa,
  • telefonický kontakt.
  • IČ a DIČ


2. Účelem zpracování osobních údajů je:

Zápis do evidence zákazníků, za účelem dovozu hotových jídel


3. Doba zpracování osobních údajů je:

Od doby registrace a začátku spolupráce neomezeně do doby písemného odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů


4. Osobní údaje nebudou poskytnuty  třetím osobám

Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů*, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.


*Poučení Subjektu údajů

Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), informuje, že:

  • osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu