logo

G3K spol. s r.o.

Volejte zdarma: +420 800 130 111

E-mail: g3k@g3k.cz

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky jsou závazné pro zákazníky, kteří nemají uzavřenou písemnou smlouvu s poskytovatelem.

Poskytovatel

Poskytovatelem je G3K spol. s r.o., IČ 272 61 174, se sídlem v Ústí nad Labem, Varšavská 1626/32, PSČ 400 03

(dále jen ,,poskytovatel“)

Všeobecné podmínky

Poskytovatel dodává zákazníkovi hotová jídla nebo výrobky objednané z webových stránek www.bezvajidlo.cz nebo www.bezvajidlo.cz . Zákazník objednávku realizuje prostřednictvím objednávkového systému na webových stránkách, kde se zaregistruje a postupuje dle pokynů a informací, které jsou dostupné na webových stránkách. Za objednávku, výběr jídla nebo objednané množství poskytovatel nezodpovídá.

Termín a místo dodání

Poskytovatel rozváží hotová jídla a výrobky v jednotlivých okresech ČR, které jsou uvedené na www.bezvajidlo.cz . Rozvoz provádí pouze do firem (zaměstnání), do domácností jen po předchozí telefonické dohodě.

Vzhledem k rozsáhlosti zavážených okresů si poskytovatel vyhrazuje právo odmítnout závoz do místa, které by bylo příliš vzdálené od rozvozové trasy, byť by bylo v okrese, kde poskytovatel provádí rozvoz hotových jídel a nebo by byl z jiných důvodů rozvoz ekonomicky nebo časově nepřijatelný.

Rozvoz se provádí každý pracovní den mezi 7,30 a 13,00 hodinou. Poskytovatel si vyhrazuje právo na zpožděný závoz z důvodu špatné dopravní situace, nehody, poruchy vozidla, špatného počasí nebo jiných nepředvídatelných okolností.

Zákazník musí poskytovateli umožnit předání jim objednaných jídel a výrobků na předem dohodnutém místě a stanoveném čase.

Objednávka

Objednávka musí být realizována prostřednictvím webových stránek www.bezvajidlo.cz a v souladu s pokyny uvedenými na těchto stránkách. V případě, že zákazník nemá přístup k internetu, může objednávku provést telefonicky na tel.: 475 531 243, nebo přes svého závozce, který objednávku zanese do objednávkového systému.

Každá provedená objednávka je závazná a zákazníkovi plyne povinnost ji uhradit i v případě, že následnou dodávku odmítne přijmout .

Ceny

Informace o cenách hotových jídel a výrobků nabízených poskytovatelem je na webových stránkách www.bezvajidlo.cz .

Platba

Platba se provádí vždy 1x týdně v pondělí, nejpozději v úterý, po týdnu, kdy probíhal závoz. Platbu je možno realizovat v českých korunách, nebo stravenkami Sodexho Gastro Pass, Chéque Déjeuner a Accor Ticket Restaurant. Platba může být i smíšená (hotovost + stravenky). Na stravenky se nevrací. Množství kovových mincí při jedné platbě by nemělo být vyšší jak 5ks od jedné nominální hodnoty.

V případě nezdůvodněné (nemoc, dovolená, služební cesta) opožděné platby, může poskytovatel požadovat úroky z prodlení ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení.

V případě opakovaných problémů s placením, může poskytovatel přerušit dovoz jídel zákazníkovi.

Reklamace

Věříme, že budete spokojení, ale přes veškerou péči, kterou věnujeme přípravě i rozvozu, se může vyskytnout problém. Ozvěte se nám – naši pracovníci jistě vše vyřeší k vaší spokojenosti.

Protože se reklamace uplatňují "na dálku", prosíme vás o součinnost. V případě reklamace související s kvalitou jídla nebo balení/obalů žádáme o doložení fotografie (fotografií) na e-mailovou adresu g3k@g3k.cz Upozorňujeme, že reklamace obsahu/množství (například nedodání správné kombinace jídel, poškozené obaly aj.) a kvality jídla/senzoriky, lze uplatnit nejpozději v den konzumace do uvedeného data spotřeby.

Každou reklamací se zodpovědně zabýváme. V případě oprávněné reklamace se mimo kompenzace pro vás vždy snažíme určit původ chyby/problému a přijmout opatření vedoucí ke zlepšení situace.